• POWERSOFTVN Office - 1047D Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh  
  • Điện thoại: 08.381.123.81 - 08.381.107.48
  • Hotline: 0983.052.646
  • Hỗ trợ kỹ thuật : 090.1800.567
  • Email: info@powersoft.vn

Powersoftvn

PHẦN MỀM GOLDMEM 2.0

Các ưu điểm của giải pháp TOPOS Chương trình  giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới đã trở thành một trong những lợi thế, chiến dịch nhằm cạnh tranh giữa các doanh nghiệp bán lẻ.

Chương trình thẻ thành viên tích lũy điểm là một trong các phương pháp được sửa dụng hầu hết tại các siêu thị quản lý bán lẻ tại Việt Nam trong đó đi đầu là Chương trình khách hàng thân thiết tại chuỗi siêu thị CO.OP MART. Phần mềm khách hàng thân thiết không chỉ là phẩn mềm tích lũy điểm khách hàng mà còn là phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ tốt nhất khâu chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

– GOLDMEM là chương trình quản lý tích lũy khách thân thiết được thiết kế chuyên dụng cho mô hình chuỗi siêu thị

– GOLDMEM có thể hoạt động độc lập với các chương trình quản lý bán hàng (POS) khác, chỉ cần phía phần mềm POS cung cấp các số liệu bán hàng cần thiết theo tài liệu kèm theo (InterfaceDescriptionGOLDMEM_POS.pdf)

– GOLDMEM là chương trình khách hàng đang được tin dùng tại các chuỗi siêu thị lớn, uy tín:

 • Hơn 60 siêu thị COOPMART trong cả nước
 • Hơn 40 cửa hàng tiện lợi FoodcoMart tại TP.HCM
 • Hơn 60 cửa hàng mỹ phẩm SHISEIDO trong cả nước.
 • 20 cửa hàng thực phẩm SATRAFOODS thuộc tổng công ty thương mại Sài Gòn (SATRA)
 • Và nhiều siêu thị khác trong cả nước.

phần mềm goldmem 2.0-1

Module này bao gồm các chức năng chính sau:

 1. Tạo mới hồ sơ:
 2. Chỉnh sửa hồ sơ:
 3. Treo/Kích Hoạt hồ sơ:
 4. Khóa/Mở khóa hồ sơ
 5. Đặc cách: cho phép đặc cách một thẻ mới chưa khởi tạo hồ sơ lên TV hoặc VIP. Lưu ý: chỉ được thực hiện tại TT.
 6. Đổi chi nhánh: cho phép đổi chi nhánh đăng ký sinh hoạt của một hồ sơ bất kỳ. Lưu ý: chỉ được thực hiện tại TT.
 7. Tìm kiếm hồ sơ: cho phép tìm kiếm hồ sơ khách hàng bằng cách phối hợp cùng lúc một hoặc nhiều thuộc tính của bảng hồ sơ khách hàng. Để tiện lợi cho việc sử dụng, các thuộc tính này được phân thành hai tab: Tìm kiếm nhanh (bao gồm các thuộc tính thông dụng) và Tìm kiếm mở rộng (bao gồm các thuộc tính nhằm tạo các điều kiện tìm kiếm nâng cao).

I. Quản lý cấp phát thẻ

phần mềm goldmem 2.0-2

Quản lý việc cấp mới và cấp lại thẻ cho KHTT, TV và VIP. Bao gồm các chức năng chính sau:

1. Cấp lại thẻ KHTT: cho phép khóa mã thẻ cũ và chuyển mọi thông tin (hồ sơ và giao dịch) từ mã thẻ cũ sang mã thẻ mới.

2. Cấp mới thẻ TV hoặc VIP: cho phép tạo các đợt cấp thẻ đối với các hồ sơ đủ điều kiện nâng cấp thẻ. Chức năng tạo đợt cấp thẻ được miêu tả như sau:

– Danh sách hồ sơ đạt chuẩn: cho phép chọn hồ sơ theo các cách thức sau:

+ Theo từng hồ sơ riêng lẻ: cho phép tìm kiếm bằng mã thẻ

+ Theo nhóm hồ sơ với các điều kiện tìm kiếm sau (có thể phối hợp nhiều điều kiện cùng lúc):

 • Ngày đạt chuẩn (ví dụ: ngày đạt TV hoặc VIP)
 • Chi nhánh đăng ký
 • Cấp độ
 • Địa phương
 • Treo/kích hoạt

– Xuất ra excel danh sách các hồ sơ của một đợt cấp thẻ.

3. Cấp lại thẻ TV hoặc VIP: cho phép CN ghi nhận yêu cầu cấp lại thẻ cho TV hoặc VIP.

4. Phát thẻ cho TV hoặc VIP

5. Xem thông tin cấp phát thẻ

II. Quản lý cấp phát quà và thưởng

phần mềm goldmem 2.0-3

1. Khái niệm

 • Quà: là các loại vật chất (tiền, hàng … ) dùng tặng khách hàng thông qua các chương trình khuyến mãi.
 • Thưởng: là các loại vật chất (tiền, hàng … ) qui đổi từ kết quả tích lũy điểm của khách hàng thông qua việc mua hàng.

2. Nguyện tắc hệ thống

 • Cho phép khách hàng nhận quà/thưởng tại bất kỳ chi nhánh nào.
 • Ghi nhận lịch sử giao dịch cấp phát quà/thưởng cho mỗi khách hàng.
 • Mỗi giao dịch nhận quà/thưởng của khách hàng đều được cập nhật online (near real-time) trên toàn hệ thống.

3. Quản lý cấp phát quà

a. Quà sinh nhật

Quản lý tặng quà sinh nhật (thiệp & coupon): mỗi cấp độ được tặng một loại quà tương ứng. Ví dụ: TV nhận quà TV, VIP nhận quà VIP.

 • Danh sách của chi nhánh nào thì chi nhánh đó xem, riêng Trung Tâm có thể xem tất cả chi nhánh.
 • Cho phép xuất excel các khách hàng Chưa Gửi.
 • Mỗi năm khách hàng chỉ được nhận quà sinh nhật một lần.

Giảm giá coupon sinh nhật: thực hiện khi khách hàng đến sử dụng coupon sinh nhật. Mỗi cấp độ khách hàng được hưởng một loại coupon tương ứng. Ví dụ: TV nhận coupon TV, VIP nhận coupon VIP

b. Quà khuyến mãi

Thiết lập các chương trình khuyến mãi (event) tặng quà bằng các phối hợp các điều kiện sau: đối tượng (cấp độ, giới tính …), địa điểm (chi nhánh), thời gian (từ ngày & giờ đến ngày & giờ), ĐMH tối thiểu, giá trị hóa đơn, số lượng quà trên mỗi hóa đơn. Cho phép xếp loại ưu tiên giữa các chương trình khuyến mãi.

phần mềm goldmem 2.0-4

4. Quản lý cấp phát thưởng

Mỗi giao diện cấp phát thưởng đều thể hiện các thông tin cốt yếu của hồ sơ khách hàng và các thông tin điểm của khách.

a. Cấp phát PQT: theo cơ chế “X ĐMH được nhận 1 PQT sao cho X là ước số của Y, với Y là hạng mức để chuyển đổi sang cấp độ tiếp theo”.

b. Đổi điểm lấy quà: theo cơ chế “X điểm (bao gồm ĐMH & ĐT còn lại) đổi Y quà”.

c. Chi thưởng cuối năm (TV & VIP): theo cơ chế “X điểm (bao gồm ĐMH & ĐT còn lại) đổi Y đồng”.

 • Ghi nhận phát thưởng cho KH
 • Báo cáo liên quan
 • Cho phép in hóa đơn tài chính

III. Thiết kế các chương trình khuyến mãi

phần mềm goldmem 2.0-5

Cho phép linh động thiết kế theo đối tượng khách hàng (xác định dựa vào các thuộc tính trong hồ sơ khách hàng), theo chi nhánh, theo thời gian (tháng, tuần, ngày, giờ phút …), theo doanh số hóa đơn và theo điểm. Bao gồm ba loại khuyến mãi chính sau:

 • Khuyến mãi tặng Điểm Thưởng theo hóa đơn: theo cơ chế X Điểm Mua Hàng Y Điểm Thưởng. Khách hàng được tham gia tại tất cả các chi nhánh có trong đợt khuyến mãi.
 • Khuyến mãi tặng Điểm Thưởng không theo hóa đơn: tặng X Điểm Thưởng cho một đối tượng khách hàng nhất định mà khách hàng này không cần phải mua hàng. Khách hàng được tham gia tại tất cả các chi nhánh có trong đợt khuyến mãi
 • Xếp loại ưu tiên giữa các chương trình khuyến mãi.

IV. Xem lịch sử giao dịch của KH

phần mềm goldmem 2.0-6

 • Giao dịch mua hàng: bao gồm tất cả các giao dịch phát sinh liên quan đến doanh số và điểm.
 • Giao dịch hành chính: bao gồm tất cả các giao dịch phát sinh liên quan đến thông tin hồ sơ khách hàng.
 • Giao dịch cấp phát quyền lợi: bao gồm tất cả các giao dịch phát sinh liên quan đến quyền lợi của khách hàng (ví dụ: thẻ, quà, thưởng …)

V. Nhập phát sinh

– 2 loại nhập phát sinh doanh số:

 • Thông tin hóa đơn lấy từ POS
 • Thông tin hóa đơn do user nhập tay

– Có khả năng nhập âm ĐT

– Có khả năng gom hóa đơn thuộc hai tầng khác nhau của chi nhánh

– …

VI. Trả hàng

Trừ lại toàn bộ ĐT đối với các trường hợp sau:

 • Hủy hóa đơn
 • ĐT của VIP hưởng đặc quyền
 • Khi có đầy đủ thông tin hóa đơn: Mã hóa đơn, mã quầy, ngày hóa đơn

VII. Quản trị hệ thống

 • Quản lý danh mục: cấp độ, quà, nhà cung cấp, quốc gia, địa chính, lí do …
 • Thêm/xóa/sửa và phân quyền user
 • Set các định mức, thông số

VIII. Thông tin đến khách hàng thông qua Cẩm nang

Lọc một số thông tin KH theo:

 • Theo cấp độ(Vip, TV, KHTT, TV+Vip,…)
 • Theo Sthị
 • Theo cụm chi nhánh (TP, Tinh), theo miền (Nam, Trung, Bắc)
 • ..

Để gởi cẩm nang mua(chỉ hỗ trợ phần in tem về thông tin KH) qua đường bưu điện

IX. Thông tin đến khách hàng thông qua email

Lọc thông tin theo tiêu chí:

 1. Cấp độ
 2. Sinh nhật
 3. Điểm
 4. Mua hàng thường xuyên
 • Cho phép người quản trị thiết lập nội dung email thông tin về quyền lợi, điểm và gửi đến các khách hàng (danh sách tùy chọn) có cung cấp email.

X. Báo cáo

Các báo cáo và các phân tích phục vụ cho phòng ban, chi nhánh liên quan chương trình KHTT

* Các báo cáo về các loại điểm và doanh số:

+ Theo thời gian

+ Theo cụm chi nhánh, theo miền

+ Theo chi nhánh đăng ký

+ Theo chi nhánh phát sinh thực tế

+ Theo đối tượng (cấp độ, giới tính, nghề nghiệp …)

+ Theo chương trình KM

+ …

(Có thể phối hợp một hay nhiều điều kiện trên)

* Phân tích chương trình KM (chi phí, số lượng, hiệu quả …)

* Các thống kê liên quan các chương trình cấp phát quyền lợi như thẻ, quà, thưởng (chi phí, số lượng,…)

* Tần suất mua hàng, tần suất đăng ký mới… theo chi nhánh, thời gian, đối tượng (cấp độ, giới tính, nghề nghiệp …) …

* Theo dõi nhập phát sinh … theo chi nhánh, thời gian, cấp độ …

* …

IX. Kết chuyển chương trình sang năm mới

Cuối mỗi năm chương trình phải:

 • Chốt số liệu về doanh số và điểm của năm vào cuối ngày 31/12
 • Quyền lợi chưa nhận của khách hàng trong năm như quà Tết, thưởng cuối năm, PQT, coupon … vẫn có thể được phát tiếp tục đến một thời điểm nhất định trong năm sau

Sang đầu năm mới:

 • Doanh số, điểm và thông tin quà/thưởng của năm mới được trả về 0
 • Giữ nguyên thông tin hồ sơ và cấp độ của khách hàng

TRA CỨU THÔNG TIN:

phần mềm goldmem 2.0-7

 Tags: , ,
Share

Posts by 

Enter your keyword: